SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Zapraszamy na dziewięć weekendowych zjazdów, których celem jest integrowanie różnych sfer życia człowieka w kierunku większej dojrzałości osobowej i duchowej. Podczas każdego zjazdu proponowane są następujące zajęcia: wykłady tematyczne, warsztaty psychologiczne, praktyki duchowe, treningi interpersonalne, warsztaty pogłębiające świadomość ciała. Problematyka poszczególnych zjazdów: Uważność, Umysł, Emocje, Ciało, Relacje, Dusza, Potrzeby, Zasoby, Zranienia.

W Starogardzkim punkcie Centrum "Więź" w dniu 8 września 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu Szkoły Formacyjnej św. Józefa. Prowadzone rozmowy dotyczyły przygotowania dwóch proponowanych warsztatów: „Świat uczuć” oraz "Jak skutecznie rozwiązywać konflikty?". Dzielenie się różnorodnym doświadczeniem, właściwym dla każdej z osób tworzących zespół, było niezwykle cennym elementem przygotowania powyższych propozycji dla kapłanów i osób konsekrowanych. Zapisy: http://szkolaformacyjna.pl/zapisy

Modlitwa Jezusowa jest jedną z form modlitwy kontemplacyjnej. Zaprasza do zejścia w głąb swojego serca i praktykowania prostoty w życiu duchowym. Cisza i trwanie w obecności Bożej powoli zastępuję zgiełk codziennego życia. Modlitwa przenika do serca, wycisza i pozwala skupić się na istocie życia – miłości Boga, który jest bliżej niż oddech. Skupienie weekendowe jest wprowadzeniem w praktykę modlitwy Jezusowej. Przeżywa się ją w milczeniu. Zapraszamy tych, którzy już zasmakowali modlitwy Jezusowej oraz wszystkich, którzy chcą jej doświadczyć lub są na drodze poszukiwania nowych form modlitwy pogłębiających życie duchowe.

 

W dniu 18 czerwca 2017 r. odbyło się w Białogórze pierwsze spotkanie zespołu, który będzie prowadził zajęcia w Szkole Formacyjnej św. Józefa dla osób duchownych i  konsekrowanych. Zachęcamy do modlitwy w intencji dzieła. 

Dojrzały rozwój człowieka obejmuje ciało i umysł, instynkty, emocje i duchowość. W antropologii biblijnej ciało ludzkie jest aż tak ważne, że ukazane jest jako integralny element człowieka. Współczesna kultura często podpowiada jak „używać” ciała niż o nie dbać. Ważnym zadaniem jest zrozumienie swojego ciała, szanowanie jego granic. Na tym warsztacie będziemy pracować nad pogłębieniem świadomości własnego ciała. Uczestnicy poznają ćwiczenia redukujące stres i napięcie skumulowane w ciele. Warsztaty będą współprowadzone przez licencjonowanego nauczyciela metody TRE®.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH