SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

W Starogardzkim punkcie Centrum "Więź" w dniu 8 września 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu Szkoły Formacyjnej św. Józefa. Prowadzone rozmowy dotyczyły przygotowania dwóch proponowanych warsztatów: „Świat uczuć” oraz "Jak skutecznie rozwiązywać konflikty?". Dzielenie się różnorodnym doświadczeniem, właściwym dla każdej z osób tworzących zespół, było niezwykle cennym elementem przygotowania powyższych propozycji dla kapłanów i osób konsekrowanych. Zapisy: http://szkolaformacyjna.pl/zapisy

 

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH