SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Jest absolwentką Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie szkoliła się w zakresie psychoterapii człowieka dorosłego oraz terapii par i rodzin.

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta. Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

Pedagog specjalny (mgr resocjalizacji), psychoterapeutka. Udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuje się od 1998 roku. Należy do Polskiej Federacji Psychoterapii oraz do Sekcji ISTDP Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Psycholog, seksuolog, terapeuta, trener. Absolwentka magisterskich Studiów Psychologicznych oraz podyplomowych Studiów z Seksuologii Klinicznej. Ukończyła I i II stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (SFBT – Solutions Focused Brief Therapy).

Mediator rodzinny – absolwent Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Ukończył Studium Poradnictwa/Counselingu w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, a także Kurs Psychoterapii prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta uzależnień.

Doktor teologii rodziny. Absolwent 2-letniego szkolenia z Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii.
Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz Podyplomowego Studium Teologii UMK w Toruniu.
Duszpasterz Rodzin Diecezji Pelplińskiej.

Przełożona Prowincjalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Konsultant programowy w zakresie formacji osób konsekrowanych.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH