SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Jest absolwentką Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie szkoliła się w zakresie psychoterapii człowieka dorosłego oraz terapii par i rodzin.

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta. Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

Psycholog, seksuolog, terapeuta, trener. Absolwentka magisterskich Studiów Psychologicznych oraz podyplomowych Studiów z Seksuologii Klinicznej. Ukończyła I i II stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (SFBT – Solutions Focused Brief Therapy).

Mediator rodzinny – absolwent Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Ukończył Studium Poradnictwa/Counselingu w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, a także Kurs Psychoterapii prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta uzależnień.

Doktor teologii rodziny. Absolwent 2-letniego szkolenia z Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii.
Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz Podyplomowego Studium Teologii UMK w Toruniu.
Duszpasterz Rodzin Diecezji Pelplińskiej.

Przełożona Prowincjalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Konsultant programowy w zakresie formacji osób konsekrowanych.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH