SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

W dniu 18 czerwca 2017 r. odbyło się w Białogórze pierwsze spotkanie zespołu, który będzie prowadził zajęcia w Szkole Formacyjnej św. Józefa dla osób duchownych i  konsekrowanych. Zachęcamy do modlitwy w intencji dzieła. 

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH