SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta uzależnień.

Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje dla osób w kryzysach życiowych, relacyjnych, zmagających się z depresją i innymi zaburzeniami emocjonalnymi. Oferuje również pomoc w zakresie uzależnień. Prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH