SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Jest absolwentką Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie szkoliła się w zakresie psychoterapii człowieka dorosłego oraz terapii par i rodzin.

W 2007 r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty, a 2015 r. certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe. Od 25 lat pracuje w różnych placówkach służby zdrowia. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym, konsultuje i superwizuje pracę terapeutyczną psychologów i psychoterapeutów.

Prywatnie jest żona i mamą dorosłego syna.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH