SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Mediator rodzinny – absolwent Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Ukończył Studium Poradnictwa/Counselingu w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym dla osób, które przeżywają trudności życiowe, pragną rozwinąć własny potencjał oraz budować satysfakcjonujące relacje z innymi. Prowadzi mediacje małżeńskie w zakresie zarządzania konfliktami, kryzysami i sporami małżeńskimi. Wspiera efektywne porozumiewanie i poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności w związkach. Prowadzi poradnictwo wychowawcze oraz konsultacje w zakresie życia seksualnego.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH