SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Doktor teologii rodziny. Absolwent 2-letniego szkolenia z Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii.
Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz Podyplomowego Studium Teologii UMK w Toruniu.
Duszpasterz Rodzin Diecezji Pelplińskiej.

Formator Doradców Życia Rodzinnego, zaangażowany w rozwój diecezjalnego programu "Weekendów dla narzeczonych", animator "Spotkań Małżeńskich".
W Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Wieź” pełni funkcję zastępcy dyrektora.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH