SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, a także Kurs Psychoterapii prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

atestowany przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualnie kształci się na kursie Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Przez 17 lat pracował w Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, w tym jako ordynator na oddziałach: ogólnopsychiatrycznym i dla przewlekle chorych oraz przez 8 lat jako Kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży. 

Obecnie prowadzi Gabinet Psychiatryczny w Pruszczu Gdańskim  i w Chojnicach, w ramach którego m.in. prowadzi psychoterapię indywidualną oraz Grupy Balinta. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w tym Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH