SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Przełożona Prowincjalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Konsultant programowy w zakresie formacji osób konsekrowanych.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH