SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta. Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

Pracował na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób duchownych i życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii. W Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH