SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Psycholog, seksuolog, terapeuta, trener. Absolwentka magisterskich Studiów Psychologicznych oraz podyplomowych Studiów z Seksuologii Klinicznej. Ukończyła I i II stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (SFBT – Solutions Focused Brief Therapy).

Rozpoczęła proces certyfikacyjny psychoterapeuty SNP PTP i SP PTP. Zwolenniczka podejścia integracyjnego, amatorka myślenia prowokatywnego i mediacji w pracy terapeutycznej i szkoleniowej. Jako certyfikowany trener FamilyLab wspiera dorosłych w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych i budowaniu zdrowych relacji między nimi a dziećmi, a także nimi samymi. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez udział w różnorodnych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin. Doświadczenie zdobywa współpracując z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Ośrodkiem dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Wspiera rodziców po stracie dziecka, pracuje z osobami w kryzysie, konflikcie i po wydarzeniach traumatycznych. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, terapeutyczne i psychoedukacyjne.

 

 

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH