SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Pedagog specjalny (mgr resocjalizacji), psychoterapeutka. Udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuje się od 1998 roku. Należy do Polskiej Federacji Psychoterapii oraz do Sekcji ISTDP Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

W trakcie studiów odbyła dwuletni staż w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA. Po studiach pracowała w Stowarzyszeniu OPTA, w Zespole Doradców Rodzinnych, gdzie prowadziła grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz udzielała konsultacji rodzicom i wychowawcom. Jest absolwentką Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. W trakcie Studium Psychoterapii odbyła praktyki w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, na oddziale ogólnopsychiatycznym. W Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie ukończyła wstępne szkolenie w zakresie psychoterapii ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna). Jest absolwentką całościowego zaawansowanego szkolenia w zakresie metody ISTDP (Laboratorium Psychoedukacji). Prowadziła grupy psychoterapeutyczne dla dorosłych (Poradnia Dewajtis, Warszawa). Obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię krótkoterminową oraz długoterminową. Prowadzi prywatną praktykę w mieście Pruszków. Współpracuje z Pracownią Psychoterapii i Treningu ISTDP w Warszawie.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH